2.11 Skrive ut e-postmeldinger

Du kan skrive ut e-postmeldinger som er helt åpne eller som vises i forhåndsvisningsruten.

Klikk på skriverikonet og bruk standard utskriftsdialogen som vises.

GW Web støtter utskrift av (innebygde) elementer, vedlegg og samtaledata.