2.0 Lese elementer

Hvis du har forhåndsvisningsruten aktivert, kan du klikke én gang på elementet for å vise det i forhåndsvisningsruten.

eller

Dobbeltklikk på elementet, med eller uten forhåndsvisningsruten aktivert, for å åpne elementet og lese det. Du kan ha flere elementer i visning med dette alternativet. De kontekstuelle alternativene i hovedverktøylinjen er kun aktive for én eller flere valgte elementer i listen. Du kan derimot handle på alle individuelle åpnede elementer ved å bruke tilhørende verktøylinje. For eksempel Svar, Slett, vis Egenskaper og så videre.