12.1 Administrere signaturer

Med GroupWise Web har du mulighet til å lage, velge, modifisere og slette signaturene dine og bruke enhver global signatur som er tilgjengelig for bruk.

 • Klikk på Innstillinger-ikonet øverst i appvinduet, og velg Signaturer.

 • Du aktiverer en standardsignatur ved å velge alternativet Slå på min signatur.

  • For å legge til standardsignaturen din i nye meldinger, velger du Legg til automatisk.

  • For å velge om du vil legge til standardsignaturen i en ny melding, velger du Klikk for å legge til.

 • For å lage en ny signatur klikker du på , angir et signaturnavn, bruker HTML-redigering til å lage signaturen, og klikker deretter på Lagre.

 • Hvis du vil endre en signatur, klikker du på den i signaturlisten, foretar ønskede endringer og klikker deretter på Lagre.

 • Får å angi en signatur som standardsignatur åpner du signaturen for redigering, aktiverer alternativet Lag standardsignatur, og klikker deretter på Lagre.

  Hvis du vil endre standarden til en annen signatur i Signaturer-listen, gjentar du prosessen for en annen signatur. Dette fjerner angivelsen fra den andre signaturen.

  MERK:Standardsignaturen har en stjerne (*) føyd til navnet i Signaturer-listen.

 • For å legge til én av signaturene dine i en e-post, må du ha aktivert alternativet Slå på min signatur og laget én eller flere signaturer.

  Hvis du har valgt alternativet Legg til automatisk, legges standardsignaturen til umiddelbart når du begynner å lage en ny e-post.

  Hvis du har valgt alternativet Klikk for å legge til, kan du legge til signaturen når som helst mens du lager en ny e-post.

 • Signaturen mister ikke HTML-formateringen selv om du veksler mellom skrivevisning i ren tekst og HTML. Signaturen bare veksler frem og tilbake mellom ren tekst- og HTML-formatering.

 • Hvis du vil fjerne en signatur fra Signaturer-listen og slette den fra GroupWise, klikker du på Slett-ikonet for denne signaturen.

 • Hvis organisasjonen din har «globale» signaturer for organisasjonen, kan du legge til disse når du sender meldinger.