Brukerhåndbok for GroupWise Web

Brukerhåndbok for GroupWise Web gir konseptuell informasjon om GroupWise Web. Denne boken inneholder trinnvis veiledning for vanlige oppgaver.

Tiltenkt målgruppe

Denne boken gir informasjon for brukere som vil bruke GroupWise i nettleseren.

Tilleggsdokumentasjon

Hvis du vil ha den nyeste versjonen av denne veiledningen og andre GroupWise-dokumentasjonsressurser, kan du gå til dokumentasjonsnettstedet for GroupWise 18. Noe dokumentasjon blir tilgjengelig kort etter generell tilgjengeliggjøring på nasjonale språk utenom engelsk: fransk, tysk, japansk, portugisisk, spansk, forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk.

Kontaktinformasjon

Vi vil gjerne motta dine kommentarer og forslag om denne boken og den andre dokumentasjonen som følger med dette produktet. Du kan bruke kommenter på dette emnet-koblingen nederst på hver side i nettdokumentasjonen eller sende en e-post til Documentation-Feedback@microfocus.com.

For spesifikke produktproblemer kan du ta kontakt med Micro Focus Customer Care på https://www.microfocus.com/support-and-services/.