3.0 Kalender

Denne delen inneholder informasjon for utføring av oppgaver, kalendersentrerte oppgaver og for å administrere GroupWise Web-kalenderne.