1.3 Slette elementer

Du kan starte en Slett- eller Slett og tøm-operasjon på ulike måter avhengig av elementtypen. For eksempel:

  • Høyreklikkmeny

  • Slett-ikonet på verktøylinjen (inkludert en kalenderelement-verktøylinje)

  • Nedtrekksmenyen Slett på verktøylinjen

I de fleste tilfellene når du starter en Slett-operasjon, åpnes en melding med alternativer basert på type og status for elementet. Unntak for denne meldingen er oppgaver som bare tilhører deg, og da blir de oppgavene ganske enkelt slettet uten melding når du klikker på eller et slettealternativ i en nedtrekks- eller høyreklikkmeny.

Virkemåten til de ulike Slett-alternativene du vil kunne se, beskrives nedenfor:

Slett

Når det enkle Slett-alternativet utføres, fjernes elementet/elementene fra den aktuelle listen (Postboks, Kalender, Personlige kontakter) og plasseres i papirkurven hvor den kan gjenopprettes, hvis nødvendig.

Slett og tøm

Når alternativet Slett og tøm utføres, fjernes elementet/elementene fra den aktuelle listen og slettes permanent fra GroupWise.

Fjern

Avhengig og typen og tilstanden til elementene som er valgt, vil kanskje en Fjern-melding vises når du velger Slett og tøm for mer enn ett element. Formålet er å unngå utilsiktet permanent sletting av mange elementer.

Slett fra

Slett fra er en dialogvindusmeny som har en tilbakekallingsfunksjon når ett eller flere «sendte» elementer som er valgt for sletting, er i flere postbokser, noe som betyr både senderen (eieren) og én eller flere mottakere. For eksempel:

  • Min postkasse: Sletter elementet kun fra din postkasse.

  • Mottakerens postkasse: Sletter elementet kun fra mottakerens postkasse.

  • Alle postkasser: Sletter elementet fra både din postkasse og alle mottakernes postkasse.

  • Tilbakekallingskommentar: Dette alternativet er aktivert for alle kalenderelementer slik at du kan informere eventuelle mottakere av kanselleringen på deres kalender.

Virkemåte for tilbakekalling

Du kan bare tilbakekalle post- og telefonelementer dersom de er uåpnet når du sletter dem. Åpnet tilstand er irrelevant for kalenderelementer (oppgave, avtale og merknad) når du tilbakekaller.

Hvis et kalenderelement er gjentakende, vil du bli bedt om å velge blant eksisterende gjentakelsesalternativer når du sletter og tilbakekaller: Denne forekomsten, Alle forekomster og Denne forekomsten og framover.

MERK:Tilbakekallingsfunksjonen er bare for sendte elementer og støttes ikke for øyeblikket for elementer i personlige mapper.