8.0 Velge flere listeelementer

Det finnes flere forskjellige tilgjengelige alternativer ved bruk av tastatur, mus eller en kombinasjon av de to for å velge flere elementer i GW Web-lister, og for å inkludere elementer i Kontakter og Postboksmapper. Verktøylinjen presenterer ulike alternativer for valgte elementer, avhengig av mappetypen i visningen. Flere alternativer er tilgjengelige i høyreklikkmenyene for postboksmapper. Høyreklikk-hurtigmenyer for Kontakter støttes ikke for øyeblikket.

Høyreklikkmeny- og verktøylinjealternativer støtter bare vanlige handlinger som du kan utføre på flervalgte elementer. Hvis du for eksempel velger flere postbokselementer, kan du utføre alternativet Marker som ulest for de valgte elementene. Du kan imidlertid bare bruke Svar eller Svar til alle for én melding om gangen. Noen av valgalternativene som vises nedenfor, støttes kanskje ikke i alle lister.

Siden handlinger du kan utføre på utvalgte elementer fra hurtigmenyen eller verktøylinjen, dekkes i andre deler av denne veiledningen, er det bare virkemåte for flervalg som angis her.

Mus- og/eller tastaturstøttet virkemåte:

 • Venstreklikk: Start en ny valgliste eller fjern alle bortsett fra det valgte elementet fra valglisten.

 • Venstreklikk + Ctrl-tast: Legg til eller fjern et element fra valglisten.

 • Venstreklikk + Skift-tast: Legg til eller fjern en hel blokk med elementer fra valglisten fra øverst til nederst i de valgte elementene, eller omvendt.

Tastaturstøttet virkemåte:

 • Home eller End: Endre det valgte elementet til det som er øverst eller nederst i den rullbare listen.

 • Pil opp eller pil ned: Endre det valgte elementet til det neste i listen (opp eller ned).

 • Pil opp eller pil ned + Skift: Legg til eller fjern et element fra den valgte listen.

 • Pil opp eller pil ned + Ctrl: Angi neste oppføring, opp eller ned, som fokuselement. Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av et element i fokus, trykker du på mellomromstasten. Denne funksjonen er spesielt nyttig for tilgjengelighet.

 • Skift + Home eller End: Velg elementer i grupper til toppen eller bunnen av den rullbare listen, og start med det valgte elementet.

 • Skift + Side opp eller Side ned : Velg elementer i grupper til toppen eller bunnen av siden i visningen, og begynn med det valgte elementet.

 • Ctrl + A-tast: Velg alle elementene i den gjeldende rullbare listen.

  Hvis det er mer enn 100 elementer i mappen i visningen, og du vil velge alle, fortsetter du å bla til bunnen av listen til alle ønskede elementer er lastet inn, og trykker deretter på Ctrl+A igjen.

 • Mellomromstast: Merk eller fjern merking av gjeldende element i fokus.

MERK:For tastaturalternativer som bruker Skift + End og Ctrl + A-tastene, er det nyttig å forstå at standard listestørrelse er 100 elementer, forutsatt at det finnes så mange elementer i postboks- eller kontakter-mappen du viser. Når du flytter rullefeltet til slutten av listen, utvides det til de neste 100 elementene hvis aktuelt.

Filterstøttet virkemåte:

 • Filtrerte elementer: Hvis du allerede har flere elementer valgt i listen, kan du søke etter og velge elementer ved hjelp av listen Filter og Venstreklikk + Ctrl-tasten, så blir de lagt til i valglisten. Slett filteroppføringen (X) for å gå tilbake til den forrige listen i visningen. Du kan fortsette å legge til i valglisten aggregert ved å bruke filteret på denne måten.