1.1 Elektronisk hjelp i GroupWise-klienten

Elektronisk hjelp er alltid tilgjengelig i GroupWise.

  • Windows-klient: Klikk Hjelp > Emner i Hjelp og Hjelp > Opplæring.

  • WebAccess: Klikk Alternativer-ikonet > Hjelp.

  • WebAccess Mobile: Trykk på Hjelp-ikonet.

Hjelpesystemet gir tilgang til informasjon på tre måter:

  • Innhold: Gir oppgaveorientert (”Hvordan gjør jeg”) tilgang til informasjonen i hjelp. Dette er et fint sted for å begynne for nybegynnere.

  • Indeks: Gir alfabetisk tilgang til vanlige oppgaver og funksjoner. Dette er en god hjelp når du vet hva du vil gjøre, men ikke vet hvordan du skal gjøre det.

  • Søk: Gir et fullt tekstsøk i hjelpeinformasjonen basert på nøkkelord. Hvis indeksen ikke har det, bør fullt tekstsøk ha det.