1.2 Nettbasert opplæringsprogram i GroupWise Windows-klienten

Hvis du bruker GroupWise Windows-klienten, klikker du Hjelp > Webbasert opplæringsprogram for ytterligere hjelp.

Som standard viser dette alternativet nettområdet GroupWise 18-opplæring for sluttbrukere levert av BrainStorm, Inc. GroupWise-administratoren kan tilpasse URL-adressen som vises. Det kan være mer detaljert opplæring fra BrainStorm eller GroupWise-administratoren kan ha tilrettelagt tilpasset opplæring. Sørg for at du kjenner til innholdet i det webbaserte opplæringsprogrammet.