1.4 Kobling til brukerkommentarer i brukerhåndbøker

Hvis du har søkt i den nettbaserte hjelpen og brukerhåndboken og fortsatt ikke finner informasjonen du er ute etter, kan du sende inn en brukerkommentar for å gi oss beskjed om hva du er ute etter. Klikk Kommenter dette emnet nederst på hvilken som helst side av HTML-versjonen av dokumentasjonen.

For best resultat sender du kommentaren på siden i brukerhåndboken der du prøve å finne informasjonen.

Når du sender inn en brukerkommentar, sendes den til Micro Focus’ dokumentasjonsteam, og ett av følgende skjer:

  • Vi vet hvor svaret på spørsmålet er i den gjeldende dokumentasjonen. Vi sender en respons til deg for å hjelpe deg med å finne informasjonen du trenger.

  • Vi vet svaret på spørsmålet, og vi forstår at det ikke er i den gjeldende dokumentasjonen. Vi sender et svar til deg og oppdaterer dokumentasjonen så snart som mulig.

  • Vi vet ikke svaret på spørsmålet. Vi prøver å finne svar på spørsmålet, og fortsetter som beskrevet ovenfor.

  • Vi tekniske forfattere kan ikke hjelpe deg med å løse problemer med GroupWise-programvaren. Henvend deg til GroupWise Supportforum.

MERK:Responstiden varierer.