1.5 Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene

Ikonene som vises ved siden av elementene i mappene, gir informasjon om elementene. Tabellen nedenfor forklarer hva hvert ikon betyr.

Tabell 1-1 Ikonbeskrivelser

Ikon

Beskrivelse

Elementet har ett eller flere vedlegg.

Kladdelement.

Et element du har sendt.

Et element du har svart på.

Et element du har videresendt.

Et element du har delegert.

Et element du har svart på og videresendt.

Et element du har svart på og delegert.

Et element du har videresendt og delegert.

Et element du har svart på, videresendt og delegert..

Et personlig element.

Uåpnet postmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet postmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet påminnelse med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet påminnelse med lav, normal eller høy prioritet.

Et svar ønskes på dette elementet med lav, standard eller høy prioritet.