2.5 Slette post

Slettede meldinger flyttes til papirkurven og blir der til du tømmer den.

Slik sletter du én melding:

  1. Åpne meldingen du vil slette, i postkassen.

  2. Trykk på .

Slik sletter du flere meldinger:

  1. Merk av for hver melding du vil slette, i postkassen.

  2. Trykk på i valgfeltet som vises.