5.2 Bruke søk

  1. Trykk på Søk i hurtigtilgangsfeltet.

  2. Skriv inn ordene du vil søke etter, i ruten til venstre.

    Du finner eksempler på gyldige søkekriterier i Forstå GroupWise-søk.

  3. (Valgfritt) Trykk på Vis alternativer hvis du vil angi flere detaljer for søket.

  4. Trykk på Søk.

    Alle elementer som inneholder søkekriteriene, blir funnet og vist i listen.

  5. Trykk på et element for å vise det.