1.4 Forstå elementtyper i GroupWise

Hver dag kommuniserer du med andre på mange ulike måter. I GroupWise kan du sende mange forskjellige typer e-postelementer for å gjenspeile dette behovet. Nedenfor finner du en forklaring på de ulike elementtypene.

Post: Post er beregnet på grunnleggende korrespondanse, for eksempel notater og brev. Personlige meldinger kan brukes i fellesmapper eller til personlige meldinger. Se Send e-post og Administrere mottatt post.

Avtale: Ved hjelp av en avtale kan du invitere personer til og planlegge ressurser for møter eller hendelser. Du kan bestemme datoen, klokkeslettet og stedet for møtet. Du kan bruke personlige avtaler til å planlegge personlige hendelser som legetimer, påminnelser om å ringe noen på et visst tidspunkt, og så videre. Avtalevisning i kalenderen. Se Planlegge avtaler.

Oppgave: En oppgave lar deg plassere et oppgaveelement på din egen eller en annens kalender etter at det er godkjent. Du kan fastsette en tidsfrist for oppgaven og inkludere en prioritet (for eksempel A1). Ikke fullførte oppgaver overføres til neste dag. Se Tilordne oppgaver.

Du kan også lage en oppgaveliste som ikke er knyttet til kalenderen. I oppgavelister av denne typen kan du bruke alle elementtyper (post, avtale, oppgave eller påminnelse).

Påminnelse: En påminnelse legges inn på en bestemt dato i din eller en annen persons kalender. Du kan bruke påminnelser til å hjelpe deg selv eller andre med å huske frister, ferier, fridager og så videre. Personlige notater er nyttige som påminnelser for fødselsdager, ferier, lønningsdager og så videre. Se Sende påminnelser.