46.10 Godta en delt adressebok

Når du har godtatt en delt adressebok, vises den i adresseboklisten sammen med GroupWise-adresseboken, adresseboken Mye brukte adresser og personlige adressebøker.

  1. Klikk Postkasse-ikonet i mappelisten.

  2. Klikk varselet for den delte adressebok for å åpne det, eller høyreklikk det og velg Åpne.

  3. Klikk Godta adressebok for å legge til adresseboken i adresseboklisten.

Du kan nå bruke den delte adresseboken til å adressere elementer eller til å slå opp brukerinformasjon, akkurat som i andre adressebøker.