43.0 Forstå Kontakter-mappene

Mye brukte adresser-mappen Kontakter-mappeikon i GroupWise-mappelisten representerer Mye brukte adresser-adresseboken. Ekstra Kontakter-mapper representerer dine personlige adressebøker.

Alle endringer du foretar i Kontakter-mappen, vil også bli gjort i den tilhørende adresseboken (Mye brukte adresser eller en annen personlig adressebok).

Den enkle mappelisten viser en liste over alle personlige Kontakter-mappen under Mye brukte adresser-mappen. Du kan raskt velge en annen Kontakter-mappe ved å klikke på den i den enkle mappelisten. På samme måte viser den fulle mappelisten en liste over alle personlige Kontakter-mapper under Mye brukte adresser-mappen.