41.3 Konfigurere/angi alarm

Alarmer varsler deg om når disse elementene forfaller.

Aktivere alarmer:

  1. Høyreklikk på flaggikonet for en valgt oppgave.

  2. Velg Alarm...

  3. Angi en dato og et klokkeslett for alarmen.

  4. Klikk på OK.