41.6 Vise som oppgaveliste/vise detaljer

Du kan konfigurere mappevisningen for å vise en Oppgaveliste-visning eller en Detaljer-visning.

  1. Høyreklikk flaggikonet.

  2. Hvis du vil vise mappen i Detaljer-visning, velger du Vis som detaljer.

    eller

    Hvis du vil vise mappen i Oppgaveliste-visning, velger du Vis som oppgaveliste.