D.1 Generelle snarveier

Tabell D-1 Generelle hurtigtaster

Tastetrykk

Handling

F1

Åpner elektronisk hjelp

Alt+F4

Avslutt GroupWise

F5

Oppdaterer visningen

Alt+F6

Skifter mellom hovedvinduet og elementet som sist ble åpnet

Alt + [bokstav]

Aktiverer menylinjen (bruk bokstavene som er understreket i menynavnene)

Ctrl+D

Åpner et nytt dokumentstyringsdokument

Ctrl+F

Åpner dialogboksen Globalt søk

Ctrl+M

Åpner en ny postmelding

Ctrl+N

Åpner en ny påminnelse

Ctrl+P

Åpner dialogboksen Skriv ut

Ctrl+Q

Slår hurtigvisning av og på

Ctrl+Skift+A

Åpner en ny avtale

Ctrl+Skift+D

Åpner en ny dokumentreferanse

Ctrl+Skift+P

Åpner en ny telefonmelding

Ctrl+Skift+T

Åpner en ny oppgave

Tab

Går gjennom felter, knapper og områder

Skift+Tab

Går gjennom felter, knapper og områder i motsatt rekkefølge

Esc

Stoppe et globalt søk

Ctrl+Z

Angre

Ctrl+Y

Gjør om