D.2 Snarveier for elementer

Tabell D-2 Hurtigtaster for elementer

Tastetrykk

Handling

Ctrl+F1

Åpner stavekontrollen

F2

Søker etter tekst

Alt+F4

Avslutt elementet

Ctrl+F7

Åpne synonymordbok

F9

Åpner dialogboksen Skrift

F11

Hente en fil

Alt+D

Sender element (bare nye elementer)

Ctrl+L

Legger ved en fil i en melding (bare nye elementer)

Ctrl+Alt+R

Svar til avsender

Ctrl+Skift+R

Svar alle

Ctrl+S

Lagrer et utkast i mappen Under arbeid

Alt+S

Sender element

Ctrl+Alt+Y

Godta avtale

Ctrl+Enter

Slå søkemodus på/av

Esc

Avbryte uten å sende

Alt+Del

Sletter et element

Ctrl+pil opp

eller

Ctrl+pil ned

Åpner forrige eller neste element

Alt+Pil venstre

eller

Alt+Pil høyre

Åpne/lukke uttrekksmenyen Alternativer

Ctrl+klikk

Åpne en hyperkobling i en nettleser (bare personlige elementer)

Ctrl+

Zoom inn

Ctrl-

Zoom ut