D.4 Snarveier for tekst

Tabell D-4 Hurtigtaster for tekst

Tastetrykk

Handling

F3

Finn neste forekomst

Ctrl+F3

Finn forrige forekomst

Ctrl+5

Slå signaturen på og av

Alt+5

Åpner nedtrekksmenyen for signaturer

Ctrl+A

Merk all tekst

Ctrl+B

Gjør teksten fet

Ctrl+C

Kopierer merket tekst

Ctrl+H

Slår utheving på og av

Ctrl+I

Gjør teksten kursivert

Ctrl+K

Sett inn en hyperkobling

Ctrl+Skift+L

Sett inn en punktliste med tall eller punkter.

Ctrl+N

Gjør teksten vanlig

Ctrl+U

Gjør teksten understreket

Ctrl+V

Limer inn merket tekst

Ctrl+Skift+V

Lim inn utvalg uformatert

Ctrl+X

Klipper ut merket tekst

Ctrl+Y

Gjøre om forrige handling

Ctrl+Z

Angrer forrige handling

Ctrl+Tab

Rykk inn teksten

Skift+pil venstre

eller

Skift+pil høyre

Merker tekst, én bokstav om gangen

Ctrl+Skift+pil venstre

eller

Ctrl+Skift+pil høyre

Merker tekst, ett ord om gangen

Skift+End

eller

Skift+Home

Merker tekst til slutten eller begynnelsen av en linje

Windows-tast+punktum

Åpner emoji-vinduet