D.3 Snarveier for elementlister

Tabell D-3 Hurtigtaster for elementlister

Tastetrykk

Handling

F4

Åpner det valgte elementet

F8

Merker det valgte elementet som Privat

Ctrl+A

Velg alle elementene

Ctrl+Skift+F

Flytt markøren til Hurtigsøk-feltet (filter)

Ctrl+O

Åpner den merkede meldingen

Ctrl+R

Merker det valgte elementet som ulest

Ctrl+T

Veksle mellom flaggtilstander for det valgte elementet

Ctrl+Skift+W

Videresend elementet som vedlegg

Ctrl+Enter

Åpner det valgte elementet

Alt+Linjeskift

Viser egenskapene for det merkede elementet

Del

Slett de valgte elementene

Skift+Del

Slett og tøm det valgte elementet