F.6 Arbeide i frakoblet modus

I GroupWise er frakoblet modus kjent som bufringsmodus. I buffermodus lagres en kopi av nettverkspostkassen, inkludert meldinger og annen informasjon, på den lokale stasjonen. Dette gjør det mulig å bruke GroupWise uansett om nettverket eller postkontoragenten er tilgjengelig.

  1. Klikk Modusvelger-ikonet , og klikk deretter Bufring.

  2. Når du blir spurt om du vil starte GroupWise på nytt, klikker du Ja.

    Når GroupWise er startet på nytt, vil du være i buffermodus.

Du finner mer informasjon under Buffermodus og ekstern modus.