72.3 Bytte til buffermodus

Slik bytter du til buffermodus fra en annen modus:

  1. Klikk Modusvelger-ikonet , og klikk deretter Bufring.

    Hvis bufferpostkassen ikke ligger på det stedet som er angitt i feltet Katalog for bufringspostkassen under Verktøy > Alternativer > Miljø > Filplassering, blir du bedt om å angi hvor den ligger. Dette kan skje hvis du kjører GroupWise på en arbeidsstasjon som deles av flere GroupWise-brukere som har lokale bufringspostkasser.

    Hvis passordet til bufringspostkassen er et annet enn til online-postkassen, blir du bedt om å oppgi passordet til bufringspostkassen. Du finner mer informasjon under Administrere postkassepassord.

  2. Når du blir spurt om du vil starte GroupWise på nytt, klikker du Ja.

    Når GroupWise er startet på nytt, vil du være i buffermodus.