73.6 Endre tidsintervall for nedlasting for bufringspostkassen

Du kan angi hvor ofte GroupWise skal oppdatere elementene i bufringspostkassen i GroupWise.

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk Generelle alternativer.

  3. Bruk feltet Send/hent alle merkede kontoer hvert x minutt til å angi med hvor mange minutters mellomrom kontoene skal oppdateres.

  4. Klikk på OK.