73.10 Vise forbindelsesstatus

Som standard vises ikke vinduet Forbindelsesstatus i buffermodus, men du kan vise det ved å klikke Kontoer > Vis statusvindu.