73.4 Angi bufferegenskaper

Du kan angi egenskaper som bestemmer hvordan bufringspostkassen fungerer.

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer > Egenskaper > Avansert i bufringsmodus.

  2. Kontroller at IP-adressen og porten er riktig.

  3. Hvis du vil endre passordet, klikker du på Passord for online-postboks, skriver inn det gamle passordet og deretter det nye passordet to ganger, og klikker deretter på OK.

  4. Velg om du kun vil motta emnelinjen, motta innholdet i e-postmeldinger uavhengig av størrelse eller motta innholdet i meldinger som er mindre enn størrelsen du spesifiserte.

    Dette alternativet hjelper deg med å begrense størrelsen på meldinger du mottar fra postkassen. Begrensning av størrelsen på meldinger reduserer nedlastingstiden og sparer plass. Det kan imidlertid hende du ikke får hele meldingen.

  5. Velg om du vil synkronisere alternativer mellom bufringspostkassen og online-postkassen.

  6. Angi om (og når) du vil oppdatere adressebøker og regler.

  7. Klikk på OK.