72.9 Vise ventende forespørsler

Når du utfører en handling som krever at det sendes informasjon fra bufferpostkassen til online-postkassen, oppretter GroupWise en forespørsel som plasseres i listen Ventende forespørsler. Når du kobler deg til GroupWise-systemet, sendes alle forespørslene til online-postkassen. Bruk Ventende forespørsler til å se etter utestående forespørsler.

  1. Klikk Kontoer > Ventende forespørsler.

I buffermodus laster GroupWise opp og sender forespørsler og andre viktige meldinger umiddelbart. Hvis en bufferforespørsel ikke er behandlet ennå, kan du slette den ved å klikke forespørselen og deretter klikke Slett. Bare forespørsler som ikke er sendt til GroupWise-systemet, og som har statusen Venter på å bli sendt, kan slettes. Hvis du allerede har sendt en forespørsel til GroupWise-systemet, kan du ikke avbryte forespørselen.