73.8 Tillate frakoblet sending/mottak

  1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Miljø.

  2. Klikk fanen Standardhandlinger.

  3. Velg tillatelsesnivå for frakoblet sending/mottak.

  4. Klikk OK.