74.6 Behandle eksterne forespørsler

GroupWise behandler utestående eksterne forespørsler automatisk når du kjører GroupWise på den bærbare maskinen i dokkingstasjonen etter at du har kommet tilbake til kontoret. Du kan for eksempel sende et element mens du er borte fra kontoret, men du kobler ikke til GroupWise-systemet for å behandle forespørselen. Når du kommer tilbake til kontoret og kjører GroupWise, får du spørsmål om du vil behandle de utestående forespørslene. Klikk Forespørsler for å se hvilke forespørsler som må behandles.