74.5 Sende eksterne forespørsler

Hver gang du sender og henter meldinger, flytter elementer inn i mapper, sletter elementer, oppretter regler og så videre, lagres dette som forespørsler. Hvis du har utført forespørsler, men avslutter GroupWise uten å koble til nettverkspostboksen, lagres de ventende forespørslene til neste gang du kjører GroupWise. Da blir du bedt om å fullføre forespørslene.