35.0 Merke kalenderelementer fra ukjente avsendere som useriøse

Du kan konfigurere GroupWise slik at kalenderelementer fra avsendere som ikke står oppført i dine personlige adressebøker (inkludert Mye brukte adresser), automatisk sendes til mappen for useriøs e-post.

  1. Klikk Verktøy > Håndtering av useriøs post.

  2. Merk Aktiver Useriøse kalenderoppføringer ved hjelp av personlig adressebok.

  3. Klikk OK.