25.5 Eksportere en kalender

Når du eksporterer en kalender, eksporteres kalenderen som en Internett-kalender. Internett-kalendere som sendes som vedlegg, har filtypen ICS.

  1. Høyreklikk på kalenderen du vil eksportere, og klikk deretter på Eksporter.

  2. Skriv inn et filnavn for elementet i feltet Filnavn.

  3. Hvis du vil lagre elementet i en annen katalog enn den som vises, blar du til den nye katalogen.

  4. Klikk Lagre.