25.2 Opprette en personlig kalender

Slik oppretter du en personlig kalender:

  1. Klikk Fil > Ny > Kalender.

  2. Skriv et navn på den nye kalenderen.

  3. (Valgfritt) Klikk Farge. Velg en farge for kalenderen ved å klikke den fargede firkanten. Klikk på OK.

  4. Velg rekkefølgen du vil at kalenderne skal vises i, ved å velge kalenderen, og klikk deretter på Flytt opp eller Flytt ned.

  5. Klikk på OK.