25.4 Sende en kalender

Når du sender en kalender, sendes kalenderen som et Internett-kalendervedlegg til en e-postmelding. Internett-kalendere som sendes som vedlegg, har filtypen ICS.

 1. Høyreklikk på kalenderen du vil eksportere, og klikk deretter på Send.

 2. Velg tidsperiode.

  Velg Hele kalenderen for å sende hele kalenderen.

  eller

  Velg Forrige for å sende deler av kalenderen. Hvis du velger Forrige, må du angi et område av dager for sending.

 3. Velg detaljnivå:

  Bare opptatt tidspunkt: Sender bare opptatt-informasjonen for kalenderen, og ingen informasjon om kalenderelementene.

  Opptatt tidspunkt og emne: Sender opptatt-informasjonen og emnet for avtalen.

  Fulle detaljer: Sender opptatt tidspunkt og all informasjon som er forbundet med kalenderelementene.

 4. Velg Inkluder private elementer hvis du vil ta med private elementer.

 5. Velg Inkluder vedlegg for å inkludere vedlegg.

 6. Klikk på OK.

  Det genereres en ny e-postmelding med et ICS-vedlegg.

 7. Angi hvem du vil sende meldingen til, og klikk deretter på Send.