32.5 Opprette en flerbrukerkalendervisning

Hvis du sletter flerbrukervisningen, kan du opprette en ny:

  1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet.

  2. Høyreklikk verktøylinjen i kalenderen, og klikk Egenskaper.

  3. Klikk Ny, angi et navn på flerbrukervisningen, for eksempel flerbrukerkolonner.

  4. Klikk Flerbruker (kolonner) i rullegardinlisten Visning, og klikk deretter OK to ganger.

    Dialogboksen Flerbrukerliste vises.

  5. Hvis en bruker eller ressurs du vil ha med i flerbrukervisningen, ikke vises, angir du brukeren i feltet Brukernavn og klikker Legg til bruker.

  6. Dobbeltklikk en bruker eller ressurs, klikk OK, og gjenta for hver bruker du vil legge til.

  7. Merk av i avkrysningsboksene for brukerne du vil vise kalenderen for, og klikk OK.