34.1 Skrive ut hovedkalenderen

  1. Klikk Fil > Skriv ut > Skriv ut kalender.

  2. Klikk et kalenderformat i gruppeboksen Format.

  3. Klikk en papirstørrelse i gruppeboksen Skjemastørrelse.

  4. Klikk en kalendervisning under Tilgjengelige skjemaer.

  5. Klikk Stående eller Liggende.

  6. Klikk fanen Innhold, skriv inn en startdato, og les og velg andre alternativer.

  7. (Valgfritt) Endre skriften ved å klikke på Skrift-knappen og velge ønsket skrifttype, stil og størrelse.

  8. Klikk fanen Alternativer, les og velg andre alternativer.

  9. Klikk Forhåndsvis-knappen hvis du vil se hvordan sideoppsettet ser ut med de angitte alternativene. Endre alternativene hvis det er nødvendig.

  10. Klikk Skriv ut.

Hvis du har opprettet personlige kalendere, blir som standard personlige elementer tatt med i hovedkalenderen.