34.3 Skrive ut kalenderne for flere brukere

 1. Kontroller at du har stedfortrederrettigheter for postkassene som tilhører brukerne du vil skrive ut tidsplaner for.

 2. Klikk Fil > Stedfortreder for sikre at alle brukere som har tidsplaner du vil skrive ut, vises i stedfortrederlisten. Legg dem til hvis de ikke vises.

 3. Klikk Fil > Skriv ut kalender.

 4. Klikk Flerbruker i gruppeboksen Format, klikk Oppsett, og velg brukeren som har tidsplaner du vil skrive ut.

 5. Angi maksimalt antall stedfortredertidsplaner som skal skrives ut per side i Stedfortredere per side.

  Hvis du for eksempel skal skrive ut tidsplanene for ni brukere, men bare ønsker tre tidsplaner per side, angir du 3.

 6. Klikk OK.

 7. Klikk en kalendervisning under Tilgjengelige skjemaer.

 8. Klikk en papirstørrelse i gruppeboksen Skjemastørrelse.

 9. Klikk Stående eller Liggende.

 10. Klikk fanen Innhold, les og velg andre alternativer.

 11. Klikk fanen Alternativer, les og velg andre alternativer.

 12. Klikk Forhåndsvis-knappen for å se hvordan flerbrukersideoppsettet ser ut med de valgte alternativene.

 13. Klikk Skriv ut.