26.3 Foreslå et nytt tidspunkt for en avtale

Hvis du som mottaker av en avtale ønsker å endre tidspunktet for avtalen, kan du foreta et søk etter ledig tidspunkt for deltakerne og foreslå et nytt tidspunkt. Det nye tidspunktet blir da sendt tilbake til den opprinnelige avsenderen, som kan bestemme seg for å godta det nye tidspunktet eller ikke. Hvis endringen godtas, blir den opprinnelige avtalen redigert.

Mottakeren må bruke en GroupWise 18 -klient for å foreslå et nytt tidspunkt. Opphavspersonen må bruke en GroupWise 18 -klient for å godta det nye tidspunktet og sende den redigerte avtalen. Hvis opphavspersonen har en klient som er eldre enn GroupWise 18, vises motforslaget som en e-postmelding med den opprinnelige avtalen vedlagt. Da må opphavspersonen redigere den opprinnelige avtalen manuelt hvis hun eller han ønsker å bruke det nye tidspunktet.

26.3.1 Foreslå et nytt tidspunkt fra verktøylinjen

 1. Velg en avtale fra elementlisten.

 2. Klikk Handlinger > Foreslå nytt tidspunkt...

 3. (Valgfritt) Klikk Søk etter ledig tidspunkt for å vise alle mottakernes kalendere og finne et passende tidspunkt.

 4. Endre dato, klokkeslett eller varighet slik du ønsker.

 5. (Valgfritt) Oppgi en grunn til endringen av avtalen.

 6. Klikk Send på verktøylinjen.

26.3.2 Foreslå et nytt tidspunkt fra hovedvinduet

 1. Høyreklikk en avtale i kalendervisningen.

 2. Klikk Foreslå nytt tidspunkt...

 3. (Valgfritt) Klikk Søk etter ledig tidspunkt for å vise alle mottakernes kalendere og finne et passende tidspunkt.

 4. Endre dato, klokkeslett eller varighet slik du ønsker.

 5. (Valgfritt) Oppgi en grunn til endringen av avtalen.

 6. Klikk Send på verktøylinjen.