30.4 Vise og skjule publiserte kalendere

Når du hovedkalenderen er publisert, kan du vise eller skjule underkalendere som også er publisert. Se Publisere en personlig kalender for informasjon om hvordan du publiserer en kalender.

  1. Merk av for eller fjern merket for kalenderen du vil ha med i publiseringen av hovedkalenderen, i mappelisten.