27.2 Godta eller avslå Internett-elementer

Du kan godta eller avslå avtaler, heldagshendelser og oppgaver som er sendt fra Internett-aktiverte samarbeidende kunder. Noen av disse kundene er Microsoft Exchange, Lotus Notes og Macintosh iCal.

 1. Åpne avtalen, oppgaven eller påminnelsen.

 2. Klikk Godta eller Avslå på verktøylinjen.

  eller

  Klikk Pil ned til høyre for knappen hvis du vil velge et tilgjengelighetsnivå for Godta, eller velge Avslå med alternativer.

 3. (Valgfritt) Hvis du valgte Avslå med alternativer, kan du skrive en kommentar og deretter klikke på OK.

 4. Hvis elementet er et autodatoelement, klikker du Denne forekomsten for å godta eller avslå dette ene autodato-elementet, eller klikker Alle forekomster for å godta eller avslå alle forekomster av autodato-elementet.

  Som standard sendes en melding til senderen av elementet, som angir handlingen du utførte.

  I tillegg kan du høyreklikke Internett-elementet og velge Importer kalender. Slik opprettes en ny kalender og elementet importeres i den nye kalenderen.