27.6 Lagre kalenderelementer

Lagrede elementer blir i kalenderen i tillegg til at de kopieres til stedene du angir. Elementer lagres med filtypen .rtf, slik at de også kan åpnes i en tekstbehandler. Vedleggene lagres i det opprinnelige formatet.

 1. Klikk på elementet du vil lagre, i postboksen eller kalenderen, og klikk deretter på Fil > Lagre som.

 2. Hold Ctrl-tasten nede og klikk på elementet og vedleggene du vil lagre.

 3. Velg å lagre elementer på harddisken eller i et GroupWise-bibliotek.

 4. Skriv inn et filnavn for elementet i feltet Filnavn.

  eller

  Skriv et emnenavn i Emne-feltet.

 5. Hvis du vil lagre elementet et annet sted enn det som vises, blar du til den nye mappen.

  eller

  Hvis du vil lagre elementet i et annet GroupWise-bibliotek, klikker du på rullegardinlisten og velger et biblioteknavn.

 6. Hvis du lagrer til et GroupWise-bibliotek, kontrollerer du at det er merket av for Angi egenskaper ved hjelp av standardverdier, med mindre du vil angi dokumentegenskaper på dette tidspunktet.

 7. Klikk på Lagre, og klikk deretter på Lukk.