23.2 Bytte mellom grafisk visning og tekstvisning i kalenderen

Høyreklikk Avtaleliste > klikk Grafisk visning for å vise linjer i boksen.

eller

Høyreklikk Avtaleliste > klikk Tekstvisning for å fjerne eksisterende linjer.

Dette gjelder bare for kalendervisninger som har en avtaleliste.