23.6 Navigere i kalenderen

Bruk kalenderverktøylinjen til å navigere i kalenderen.

Figur 23-1 Kalender-verktøylinje

Tabell 23-1 Beskrivelser av verktøylinjeknappene for kalenderen

Knapp

Beskrivelse

Datovelger i kalenderen

Velg en dato du vil vise.

Gå til i dag-ikon

Gå tilbake til dagens dato.

Ikon for å gå fremover eller bakover i dager, uker, måneder eller år

Avhengig av hvilken kalendervisning som er valgt, kan du gå frem eller tilbake en dag, en uke, en måned eller et år ved å klikke denne knappen.

Dagsvisningsikon

Se en dagsvisning.

Ukesvisningsikon

Se en ukevisning.

Månedsvisningsikon

Se en månedsvisning.

Årsvisningsikon

Se en årsvisning.

Ikon for flerbrukervisning

Se en kolonnevisning av flerbrukerkalenderen.

Vis avtaler-ikon

Vise eller skjule avtaler (i visninger der dette er aktuelt).

Vis oppgaver-ikon

Vise eller skjule oppgaver (i visninger der dette er aktuelt).

Vis påminnelser-ikon

Vise eller skjule påminnelser (i visninger der dette er aktuelt).

Ikon for å vise en annen dag

Legger til en ekstra dag i ukevisningen.

Ikon for å fjerne en dag

Fjerne en dag fra ukesvisningen.

Bruk månedsnavigasjon hvis du vil navigere til en annen dag når visning av Dag eller Uke er valgt på kalenderverktøylinjen.

Figur 23-2 Månedsnavigasjon