23.3 Velge kalendere som vises

GroupWise kan vise flere kalendere i hovedkalenderen i GroupWise. Du kan velge om du vil vise hovedkalenderen i GroupWise, personlige kalendere og delte kalendere.

I den enkle mappelisten i kalendervisningen kan du velge avkrysningsboksen ved siden av kalenderne du vil vise.

Du kan vise den enkle mappelisten ved å klikke rullegardinpilen (over mappelisten, til høyre for Online eller Buffer), og deretter klikke på Enkel,Full eller Favoritter.