23.8 Arbeide med tids- og datoforskjeller

Du kan konfigurere kalenderen til å vise tidsforskjellen mellom to tidssoner, og til å beregne start- og sluttdatoer på grunnlag av et angitt antall dager.

Du kan bruke funksjonen for tidsforskjell til å se tidssonen et sted basert på tidssonen et annet sted. Hvis du for eksempel er i New York, kan du se klokkeslettet for London.

Du kan beregne en start- eller sluttdato basert på en gitt dato og et angitt antall dager. Du kan for eksempel ha en tidsfrist på 90 dager etter en bestemt handling. Med Datoforskjell kan du beregne på hvilken dato tidsfristen går ut.

23.8.1 Beregne start- eller sluttdatoer

 1. Klikk Verktøy > Datoforskjell.

 2. Når du skal beregne en startdato med utgangspunkt i en kjent sluttdato, klikker du pilknappene i gruppeboksen Sluttdato for å gå én måned eller ett år frem eller tilbake om gangen. Klikk en dato.

  eller

  Når du skal beregne en sluttdato med utgangspunkt i en kjent startdato, klikker du pilknappene i gruppeboksen Startdato for å gå én måned eller ett år frem eller tilbake om gangen. Klikk en dato.

 3. Skriv et tall i tekstboksen Antall dager forskjell.

 4. Klikk Beregn startdato, og vis deretter den beregnede startdatoen i feltet Startdato og i kalenderen.

  eller

  Klikk Beregn sluttdato, og vis deretter den beregnede startdatoen i feltet Sluttdato og i kalenderen.