24.7 Vise to tidssoner i kalenderen

Du kan vise to forskjellige tidssoner i kalenderen. Du kan også bytte raskt fra den ene tidssonen til den andre. Dette er nyttig hvis du ofte reiser til andre tidssoner, eller når du skal planlegge møter på tvers av tidssoner.

  1. Høyreklikk i kalenderen og velg Ekstra tidssone.

  2. Velg Vis ekstra tidssone.

  3. Skriv en etikett for den ekstra tidssonen, for eksempel London.

  4. Velg tidssonen i rullegardinlisten for ekstra tidssone.

  5. Skriv en etikett for arbeidsstasjonens tidssone.

  6. Velg tidssonen der arbeidsstasjonen befinner seg, i nedtrekkslisten Tidssone for arbeidsstasjon.

  7. Klikk på OK.

Du kan veksle mellom de to tidssonene ved å klikke Bytt i vinduet Ekstra tidssone. Når du klikker Bytt, velger du også en annen tidssone for datamaskinen.