23.4 Vise en annen dato i kalenderen

  1. Hvis visningen har en kalenderverktøylinje, kan du klikke på Ikon for datovelger i kalenderen, og deretter klikke en dato.

    eller

    Hvis visningen ikke har noen verktøylinje, klikker du Vis > Gå til dato, angir en dato og klikker OK.

  2. Hvis visningen har en kalenderverktøylinje, klikker du Ikon for Gå til i dag.

    eller

    Hvis visningen ikke har en kalenderverktøylinje, klikker du Vis > Gå til i dag.

Funksjonen for å gå til en annen dato er ikke tilgjengelig i alle visningene.