A.7 GroupWise 18.3.1

  • Filr-integrering inkluderer støtte for Advanced Authentication i Filr: Hvis Filr-systemet ditt er satt opp med Advanced Authentication, blir brukerne bedt om å autentisere ved bruk av Advanced Authentication når de logger seg på Filr gjennom GroupWise.

  • Tidssone for avtaler forbedret: Når du velger en tidssone når du velger tidspunkt for en avtale, blir avtalen planlagt på det tidspunktet du angir i den valgte tidssonen.

    Hvis du for eksempel planlegger en avtale klokken 16.30 Eastern-tid i USA, og du er i Pacific-tidssonen, vises den på din kalender som kl. 13.30 PDT. Tidssonen vises nå også i avtaleoverskriften ved siden av starttidspunktet:

  • Filr/Vibe-kontoer er nå oppført under Kontoer: I Kontoer > Kontoalternativer, er Filr- og Vibe-kontoer nå oppført. Hvis du åpner én av dem, kan du administrere brukernavnet og passordet for kontoen.

  • Utskriftsfletting krever ikke lenger Til-feltet: Tidligere krevde Utskriftsfletting et Til-felt for å sende e-posten. Du trenger ikke lenger å ha et Til-felt, men kan bruke bare Kopi eller Blindkopi.

  • Tastatursnarveier for å zoome inn og ut er lagt til: Du kan nå bruke CTRL+ og CTRL- for å zoome inn og ut av åpne elementer.

  • Tekst erstatter ikoner for Neste uleste og Forrige uleste i Samtaletrådkjøring. Opp- og ned-ikonene har blitt fjernet fra samtaletrådkjøring og erstattet med teksten: Neste uleste og Forrige uleste.