A.4 GroupWise 18.2

  • Kopier visningsinnstillinger: GroupWise 18.2 tillater deg nå å kopiere mappeinnstillinger til andre mapper. Du kan velge én eller flere innstillinger for mappevisning for å kopiere én eller flere målmapper. Du kan enkelt kopiere innstillingene for mappevisning til alle mapper av samme type eller alle undermapper for den gjeldende mappen. Når du oppretter en ny mappe, arver den automatisk visningsinnstillingene fra den overordnede mappen.